Doping w Turynie

Na olimpiadach zimowych, w przeciwieństwie do igrzysk letnich, przeważają lekkie narkotyki. Bobsleiści przedstawili się w 2006 roku w gorszym świetle, gdyż u jednego z nich stwierdzono zażycie kokainy. Jeżeli chodzi o konkurencje wytrzymałościowe, jak na przykład biatlon, sportowcy stosują hormony wzrostu lub środki podnoszące wytrzymałość i wydolność. Rozbudowane mięśnie bowiem bardzo pomagają przetrwać taką dyscyplinę. Zjazdy alpejskie są dyscypliną, w której rzadko się obserwuje stosowanie dopingu. Panuje opinia, że tutaj nie ma czym pomóc.

Światowa Agencja Antydopingowa wprowadziła postanowienie, na podstawie którego próbki krwi zawodników przechowywane są 5 lat. W ciągu tak długiego okresu metody wykrywania dopingu są unowocześniane. Ponowne zbadanie próbki może spowodować wykrycie wcześniej nie możliwych do wykrycia składników w krwi, co może doprowadzić do odebrania medalu nawet po 5 latach. Nie jest to praktyka pojawiająca się często, ale jeżeli coś takiego zdarzy się sportowcom, idzie za tym wiele nieprzyjemnych sytuacji i wstydu.